Mycí prostředek na myčky Effektomat AFL 3kg

 
 

Mycí prostředek Efektomat Primusol AFL 3kg je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu.Velmi dobře se osvědčil při čištění a desinfekci ručních myček skla.

Dostupnost 2-3 prac. dny
Můžeme doručit do
5.8.2021
Cena 158,93 Kč bez DPH
192,30 Kč    
Kód produktu MYK02062-06
Kategorie Příslušenství pro myčky
 

Kapalný alkalický, nepěnivý čistící prostředek obsahující chlor vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře zejména za studena. Po použití je nutné provést důkladné opláchnutí pitnou vodou. Velmi dobře se osvědčil při čištění a desinfekci ručních myček skla.

Složení:

 • Chlornan sodný 10% -15%
 • 1% roztok přípravku Habla CIP obsahuje 750 mg .1Ż1 aktivního chloru
 • Hydroxid draselný 15 – 20%
 • pomocné látky, fosfáty

 

Fyzikálně chemické vlastnosti:

 • Hodnota pH : cca 12,5 – 13,5, (1% roztok, 20 oC)
 • Hustota cca. 1,11 g/cm3
 • Barva zelenožlutá
 • Skupenství kapalina

 

Aplikace: dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 60 oC, u plastů pouze studená, kontaktní doba 20 – 30  min

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování: Nádoby uchovávejte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném, temném a suchém místě při teplotě do + 15 oC.

Bezpečnostní opatření

Nebezpečná látka: Chlornan sodný, hydroxid draselný

Signální slovo:      Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte páry, plyn, mlhu, aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah/nádobu jako nebezpečný odpad a řiďte se oddílem 13.

EUH věty: 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Podobné produkty

 • MYK02062 effektomat afl 1kg Kód: MYK02062
  Mycí prostředek na myčky Effektomat AFL 1kg
  Skladem (> 5)
  Mycí prostředek Efektomat Primusol AFL 1kg je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském...

  Původně: 168,48 Kč
  Ušetříte: 98,78 Kč (–59 %)

  57,60 Kč bez DPH 69,70 Kč
 • Mycí prost.Glaserrein Primusol 1kg Kód: MYK02061
  Mycí prostředek Glaserrein 1kg Primusol
  Skladem (> 5)
  Tekutý mycí prostředek Glasserein Primusol pro mytí pivního skla. Při použití přípravku Glasserein, nezůstávají na skle kapky ani šmouhy. Vaše sklo...

  Původně: 232,50 Kč
  Ušetříte: 93,50 Kč (–40 %)

  114,88 Kč bez DPH 139 Kč
 • A00003 glaserrein 3 kg primusol Kód: MYK02061A1
  Mycí prostředek Glaserrein 3kg Primusol
  2-3 prac. dny
  Tekutý mycí prostředek Glasserein 3kg Primusol pro mytí pivního skla. Při použití přípravku Glasserein, nezůstávají na skle kapky ani šmouhy. Vaše...

  Původně: 446,70 Kč
  Ušetříte: 32,51 Kč (–7 %)

  342,31 Kč bez DPH 414,19 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.